SAVIS eCertify

Giải pháp Chứng chỉ, chứng nhận điện tử đầu tiên tại Việt Nam

Tính năng ký chứng thực

Tính năng ký chứng thực chuyên dùng cho các loại văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận, công chứng điện tử.

Khẳng định chủ sở hữu, đảm bảo quyền tác giả là không thể thay đổi.

Khẳng định chủ sở hữu, đảm bảo quyền tác giả là không thể thay đổi.

Dễ dàng kiểm tra tính pháp lý của chữ ký số và thông báo cho người dùng về tác giả.

Dễ dàng kiểm tra tính pháp lý của chữ ký số và thông báo cho người dùng về tác giả.

Bảo vệ tối ưu tài liệu, kiểm soát vùng ký và mọi thao tác trên tài liệu.

Bảo vệ tối ưu tài liệu, kiểm soát vùng ký và mọi thao tác trên tài liệu.

Đảm bảo tính tin cậy, toàn vẹn, xác thực của tài liệu.

Đảm bảo tính tin cậy, toàn vẹn, xác thực của tài liệu.

Tiết kiệm đến 90%
chi phí so với chứng chỉ, chứng nhận giấy

Đầu tiên và Duy nhất tại Việt Nam

Ký số nâng cao với Timestamp & Công nghệ xác thực lâu dài LTV

Tính năng Smart Form và tự động hoá quy trình

Tuân thủ đầy đủ mọi yêu cầu pháp lý
về chữ ký số

Luật Giao dịch điện tử 2005

Nghị định số 130/2018/NĐ-CP

ISO 32000 về tiêu chuẩn tài liệu PDF cho lưu trữ điện tử lâu dài

Thông tư số 06/2015/TT-BTTTT

Thông tư số 22/2020/TT-BTTTT

Thành viên